Ymgyrch Ysgol Gymunedol Hermon
Ysgol gynradd pentrefi Hermon,Y Glg & LlanfyrnachDyddiad:


Annwyl Aelod or Cabinet

Ysgrifennaf atoch fel cefnogwr brwd i Ysgol Gymunedol Hermon i ddatgan fy ngwrthwynebiad chwyrn ir bwriad i gaur ysgol hon a chreu ysgol ardal fawr ym mhentref Crymych. Gwn hefyd fod Ilywodraethwyr, staff a holl rieni Ysgol Gymunedol Hermon yn gwbl unfrydol na ddylid caur ysgol ar unrhyw gyfrif.

Mae cau ysgol syn llawn ac yn tyfu yn gwbl annerbyniol ac yn gywilyddus!

Mae nifer o agweddau cadarnhaol eraill dros gadw Ysgol Gymunedol Hermon ar agor.

Mae holl rieni Ysgol Gymunedol Hermon yn gwbl gefnogol ir ysgol hon syn darparu addysg dda mewn awyrgylch diogel a chartrefol iw phlant. Amlygir y gefnogaeth hon ir ysgol yng ngweithgareddau allgyrsiol blynyddol yr ysgol ar achlysuron hapus a drefnir i godi arian tuag at gronfar ysgol. Maer pentref i gyd yn cyfrannu ac yn mwynhaur cyd-weithio effeithiol syn nodweddiadol o bentref ac Ysgol Hermon. Yn sicr, nid ywr mwyafrif o ysgolion y sir yn elwa or fath gefnogaeth gref!

Nid oes unrhyw sail dros gau ysgol effeithiol, llawn a llwyddiannus fel hon a nodaf eto fy ngwrthwynebiad chwyrn ir bwriad afresymol hwn.

Yr eiddoch yn gywir