Ysgol Gymunedol Hermon

Râs Hwyaid Noddedig
Sadwrn 3 / 5 / 2003
Stondinau yn yr ysgol am 2 o'r gloch.
Ras Hwyaid yn Llanfyrnach i ddilyn am 3.30
Gwobrau: 25, 10, 5 x 3

Hermon Community School

Sponsored Duck Race
Saturday 3 / 5 / 2003
Various stalls in the school at 2 pm
Duck race to follow at Llanfyrnach bridge at 3.30pm
Prizes: 25, 10, 5, x 3


Diolch yn fawr i bawb â gyfrannodd tuag at y Ras Hwyaid a'r stondinau ddydd Sadwrn diwethaf. Diolch i bawb a fu'n helpu ac yn enwedig i'r dynion â fu'n ddigon dewr i fynd i'r dwr.

Talwyd am logi'r hwyaid gan Laethdy, Pontfaen.

Enillwyr yr Hwayid.

 1. 1af Olga Walters, Llandudoch2il Doreen Phillips, Hermon.
 2. 3ydd Peter Jenkins, Llanfyrnach.
 3.   Adam Thomas, Hwlffordd.
 4.   Sasha a Scott Davies, Llanfyrnach.
 5.   Aled Williams, Crymych.
We would like to thank everyone that contributed to the Duck Race and stalls on Saturday. Thankyou to all who helped on the day and especially the 'duck handlers' who were brave enough to go into the water.

Llaethdy Pontfaen paid for hiring the ducks.

Winners.

 1. 1st Olga Walters, Llandudoch
 2. 2nd Doreen Phillips, Hermon.
 3. 3rd Peter Jenkins, Llanfyrnach.
 4.   Adam Thomas, Hwlffordd.
 5.   Sasha a Scott Davies, Llanfyrnach.
 6.   Aled Williams, Crymych.