(Please scroll down for English version)

Ysgol Hermon

Cyfarfod Cyhoeddus

Dydd Sadwrn 07/08/04 am 5.00 o’r gloch

Yn yr Wyl Cymunedol yn Llanfyrnach

I drafod dyfodol adeilada yr Ysgol a hefyd opsiynau o ran Ysgol Gydweithredol a fydd yn ceisio dilyn arweiniad Ysgol Lowick a throi yn “Voluntary Aided”. Bydd hyn yn golygu bod y Cyngor Sir yn talu am yr arian staffio a rhedeg yr Ysgol ond bod y gymuned leol yn penderfynu sut mae’r Ysgol yn cael ei redeg.

Bydd plant Ysgol Hermon yn agor yr wyl dydd Sadwrn am 12.00 o’r gloch a hefyd bydd cyfle i gasglu arian trwy’r dydd. Mae tua 10 tin casglu wedi ei baratoi ond os oes bwcedi gan rhywun yna gallwn roi sticer Ysgol Hermon arnynt. Bydd eisiau rhywun i drefnu bod pobl yn casglu yn ei tro drwy’r dydd.

Cofiwch hefyd bod eisiau nifer o Stiwardiaid dydd Sadwrn a bod y sesiwn hyfforddi’r Stiwardiaid nos Fercher 04/08/07 am 7.30 o’r gloch ar y cae. Bydd angen help hefyd ar y stondin fwyd i’r perfformwyr – stondin “Nutters”. Fe fydd angen rota o rieni i helpu gyda’r stondin Hufen Ia – Mary’s Farmhouse.

Felly trowch lan nos Fercher neu rhowch alwad i ddweud eich bod yn medru bod ar y rota – gorau i gyd os allwch ofyn i eraill i helpu hefyd. Croeso i unrhyw un ddod lan i’r cae trwy gydol yr wythnos i roi help llaw i baratoi – yn arbennig dydd Gwener! Ffoniwch Bill Davies – Trefawr i gadarnhau amser cwrdd 01239 831876

Cofiwch bydd yr elw o’r diwrnod yn mynd tuag at Cronfa Ysgol Hermon.

Diolch yn fawr iawn

Cris Tomos

01239 831962

 

Ysgol Hermon

Public Meeting

Saturday 07/08/04 at 5.00 pm

At the Blue Roc Community Arts Festival – Llanfyrnach

To discuss the future possibilities for the School Building at Hermon and also the option of setting up a Co-operative School on the model being developed by Lowick School in Cumbria. This will mean setting up the school as a Voluntary Aided school where the County Council will then have to pay all the staffing and running costs of the school but the local community will then control the way in which the school is run.

It will be the Hermon School Choir who will be opening the Festival on Saturday at 12.00 noon and also there will be an opportunity for a rota of children and adults to collect money throughout the day. We will need someone to co-ordinate the collection rota. Thanks

Please also remember that we need lots of Stewards throughout the day to guide traffic and people. There will be a Stewards Training Session on Wednesday Evening at 7.30pm at the Festival Field. We will also need help in the performers food Marquee where the “Nutters” caterers will need helpers with serving and controlling the handing out of food.

Also we will need a rota of individuals who can help on the Mary’s Farmhouse Ice-cream stand where the school will take the profit on the sales.

So please turn up on Wednesday night if you can or give me a call to confirm that you can assist with one of the rotas – all the better if you can also ask others to come along and help. We extend an invite to anyone who is free to assist with the site preparations throughout this week – especially Friday  - please call Bill Davies – Trefawr to confirm meeting times – 01239 831876

Finally please remember that the profits from this years festival is being donated to the Hermon School fighting fund.

Many thanks for your continued support

Cris Tomos

01239 831962